Komentar na planiranu pljačku grada Zenice

Komentar na planiranu pljačku grada Zenice koja je zakazana za sutra u 10h.

Zakonom o principima lokalne samouprave i Statutom Grada Zenice je utvrđena procedura na koji način Gradsko vijeće počinje sa radom, usvajanjem Plana i programa rada, formiranjem radnih tijela Vijeća, Planom rada gradonačelnika, itd…, ali u Zenici ne vrijede Zakoni BiH.
Bitno je legalizirati učinjenu pljačku i verificirati planiranu pljačku za potrebe građevinske i institucionalne mafije.
Ali krenimo redom.

– Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2020.godinu
Zenica je vjerovatno prvi grad u svijetu u kojem se dva dana prije isteka budžetske godine donose izmjene i dopune Budžeta.
Jedna rečenica iz obrazloženja govori sve: “Razlog izrade izmjena i dopuna Budžeta za 2020.godinu je planiranje novih budžetskih pozicija.”
Svakom normalnom je jasno da se dva dana prije isteka budžetske godine ne planiraju nove pozicije, nego je riječ o prikrivanju, tj. legaliziranju učinjenog nezakonitog utroška sredstava u toku 2020.godine.

– Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju
Zakon o Budžetu FBiH utvrđuje da se Nacrt Budžeta za narednu godinu dostavlja Gradskom vijeću najkasnije do 30.11. tekuće godine. Zašto Gradskom vijeću nije dostavljen Nacrt Budžeta za 2021.godinu i koji je zakonski osnov da se razmatra Odluka o privremenom finansiranju?
Mnogo toga je nejasno, ali i jasno kada znamo tko je predlagač.

– Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka na M-17
Zakon o cestama i Zakon o ekspropriaciji FBiH jasno utvrđuju uvjete za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa, ali Zakoni BiH ne važe u Zenici, tj. od Gradskog vijeća se očekuje da derogira Zakone svoje vlastite države.

– Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju HE “Janjići”
Tačka koja nije prihvaćena od strane starog saziva Gradskog vijeća je ponovno na dnevnom redu po metodi sile. Zakon i država ne postoje.
Vrijedi napomenuti da su građani Janjića, Putovića, Gorice i Drivuše na lokalnim izborima, prije samo mjesec dana, od ukupno 1611 glasača, 1107 glasova dali starom/novom gradonačelniku koji već danas radi protiv njihovih interesa.

– Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nastavak radova na izgradnji GGM-a
Kada ćemo saznati istinu o projektu GGM?
Finansijski izvještaj, na tri stranice papira, koji je 2017 godine podnio g. Heleg, kao direktor Izvršne agencije za realizaciju GGM-a, Gradsko vijeće nikada nije usvojilo, a gradonačelnik je obećao da će izvršiti reviziju izvještaja što nikada nije urađeno ?
Gdje je nestao naš novac koji nije utrošen u iznosu cca 10 miliona KM i šta je gradonačelnik poduzeo po tom pitanju, obzirom da je prema Statutu Grada čl. 34 st. 5 odgovoran za rad javnih preduzeća i imovinu grada ?
Kada će biti izvršen tehnički prijem saobraćajnice, i kada će i da li će, obzirom na sve tehničke i sigurnosne propuste, GGM dobiti upotrebnu dozvolu i tko je odgovoran što to do sada nije urađeno ?
Da li je agencija za realizaciju GGM-a, ugašena ili nije, a ako jeste tko je donio takvu odluku, obzirom da tehnički prijem nije izvršen i da je za donošenje predmetne Odluke, prema Statutu Grada čl. 21 st. 19 i 20 ovlašteno samo Gradsko vijeće?

– Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Centar Nemila”(skraćeni postupak)
Već 4 godine u programu rada Gradske uprave i Službe za urbanizam piše da je u toku izrada Urbanističkog plana Nemile. Kao što znamo urađeno nije ništa, a sada se suprotno Zakonu predlaže izrada Izmjene Regulacionog plana ili bolje rečeno, išaret plana po narudžbi “Ekor komerca” i Almy Zenica.
Osim što Zakon BiH u Zenici ne postoji, ni bezobrazluku nema kraja.

– Prijedlog Odluke o izmjenama Regulacionog plana “Trg rudara” i “Centar II”
Komentar nepotreban.
Dovoljno je reći građevinska mafija.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911051376367652&id=292967161509413

– Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta na Trgu rudara
Komentar nepotreban.
Dovoljno je reći građevinska mafija.

– Prijedlog Rješenja o imenovanju upravnih odbora Javnih ustanova “Dom zdravlja” Zenica i Apoteka “Zdravlje” Zenica
Važniji su upravni odbori nego mjere ublažavanja ekonomskih posljedica i zbrinjavanje otpuštenih radnika, usljed posljedica pandemije.

– Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnih konkursa za raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Zenica
Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina(Sl.novine FBiH 17/14) je na snazi od 2014.godine. Sve do danas zemljište se prodavalo i šakom i kapom, a da ova Komisija koja je po Zakonu obavezna, nikada nije postojala. Ali to nije sve.
Pravilnikom je jasno utvrđen način rada Komisije, no međutim Gradska uprava predloženim rješenjem o formiranju Komisije predlaže ingerencije Komisije koje su apsolutno suprotne Zakonu.
U Zenici Zakon BiH ne postoji, nego je Zakon većina u Gradskom vijeću.

– Dosadašnja sekretarka Gradskog vijeća je smijenjena iz nepoznatih razloga i od nepoznatog počinioca. Tko je to odlučio i zašto, a sekretara je ponovno imenovan najbolji pravnik u BiH, jer on najbolje zna………………???

O znanju, principima struke i Zakonu BiH u Zenici više nema smisla govoriti, a na sutrašnjoj sjednici ćemo saznati koliko će korisnih idiota glasati za institucionalnu i građevinsku mafiju, a koliko će vijećnika braniti interese građana Zenice.
Svi znamo šta nam je učinila stara SDA.
Sutra ćemo saznati šta nam sprema nova SDA, svjesni činjenice da je jedina konstanta stari/novi gradonačelnik.

ZENICA ZNA, ŽELI I MORA BOLJE

Podijeli:
Vrh