PROJEKAT GGM – DA GRAĐANI ZNAJU

Neistine, nezakonit i nesavjestan rad, te lični i politički interesi su osnovne karakteristike rada Gradske uprave i aktualne “političke elite”
Zašto se prešućuju činjenice kada je u pitanju projekat Glavne gradske magistrale ???

– Gradska uprava je za potrebe realizacije projekta uzela komercijalni kredit u iznosu od 25 miliona dolara što u protuvrijednosti iznosi 46 miliona KM bez kamata.
– Finansijski izvještaj, na tri stranice papira, koji je 2017 godine podnio g. Heleg, kao direktor Izvršne agencije za realizaciju GGM-a, Gradsko vijeće nikada nije usvojilo, a gradonačelnik je obećao da će izvršiti reviziju izvještaja što nikada nije urađeno ? Temeljem Zakona o principima lokalne samouprave direktor g.Heleg je trebao biti smijenjen, ali je ipak odlukom gradonačelnika unaprijeđen na mjesto savjetnika za komunalne poslove???
– Iznos kredita za projekat GGM-a je bio 46 miliona KM, a prema neusvojenom finansijskom izvještaju utrošeno je cca 36 miliona KM, tj 10 miliona za jedan kilometar ??? Gdje je nestao naš novac koji nije utrošen u iznosu cca 10 miliona KM i šta je gradonačelnik poduzeo po tom pitanju, obzirom da je prema Statutu Grada čl. 34 st. 5 odgovoran za rad javnih preduzeća i imovinu grada ?
– Zbog privatnih interesa, trasa GGM-a je značajno izmjenjena u odnosu na prostorno plansku dokumentaciju, što je bitno utjecalo na tehničku ispravnost, tako da nije poznato da li ova saobraćajnica uopće ima građevinsku dozvolu a i ako ima ona je izdata nezakonito. Ko je za to odgovoran ?
– Kada će biti izvršen tehnički prijem saobraćajnice, i kada će i da li će, obzirom na sve tehničke i sigurnosne propuste, GGM dobiti upotrebnu dozvolu i ko je odgovoran što to do sada nije urađeno ?
– Temeljem Zakona, obzirom da nema upotrebnu dozvolu, GGM uopće ne bi trebao biti u funkciji a nadležnim organima je to poznato. Ko je za to odgovoran ?
– Da li je agencija za realizaciju GGM-a, na čijem čelu je bio g. Heleg, ugašena ili nije, a ako jeste ko je donio takvu odluku, obzirom da tehnički prijem nije izvršen i da je za donošenje predmetne Odluke, prema Statutu Grada čl. 21 st. 19 i 20 ovlašteno samo Gradsko vijeće ?
– Itd, itd, itd …

Dakle, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom i njegovim savjetnikom g. Mirsadom Helegom MORA dati odgovore na sva otvorena pitanja i položiti račune građanima Zenice.
Da li sve ovo trebamo zaboraviti, dok naši sugrađani svakodnevno trpe teške posljedice, i svjesno legalizirati štetu učinjenu našem gradu ??? NE !!!
Obično govorimo da je kriva ova ili ona politička opcija, ali ipak moramo znati da su krivci ljudi sa imenom i prezimenom, a za utvrđivanje odgovornosti, kada je u pitanju sigurnost građana i imovina grada, osim Tužilaštva, prema Zakonu o principima lokalne samouprave je nadležan i odgovoran gradonačelnik !!!
Bilo kako bilo, stručnjaci iz oblasti bezbjednosti saobraćaja bi hitno trebali napraviti analizu nedostataka i prijedlog mjera koje je potrebno poduzeti u cilju zaštite građana, a nadam se da će se i djelatnici Tužilašva u skorije vrijeme vratiti sa doživotnog godišnjeg odmora.
Upitno je koliko će građani Zenice platiti svoje zablude i vizionarske projekte kvazi stručnjaka i patriota???
TEŠKO JE govoriti istinu u vrijeme obmana i anarhije ALI JE MOGUĆE !!!
Pozivam svoje sugrađane da zajedno kažemo DOSTA !!!

ZENICA ZNA, ŽELI I MORA BOLJE

Podijeli:
Vrh