Urbani razvoj – Grad za 21. stoljeće

Savremeni urbanizam se temelji na izradi i donošenju obaveznih prostorno- planskih dokumenata. Njegova je zadaća da odredi način upotrebe zemljišta, način gradnje na zemljištu, da uskladi interese korisnika zemljišta s javnim interesom, da uredi promet i osigura stanovništvu bolje uvjete života. Zenica ima dugu tradiciju planskog usmjeravanja urbanog razvoja zbog čega je u stručnim krugovima bila prepoznata kao moderan, uređen i humano projektovan grad. Veliki arhitekti i urbanisti poput Juraja Neidhardta, Jahiela Fincija, Ivana Taubmana, Mugdima Čukle i drugih, decenijama su predano radili kako bi Zenica bila moderan, ali i grad ugodan za život njegovih stanovnika. Prilikom izrade planova uzimali su u obzir sve prednosti i nedostatke Zenice te ih nastojali prilagoditi savremenim potrebama života ljudi. Zahvaljujući njima Zenica je bila poznata kao grad zelenila, velikih i uređenih parkova i zelenih površina, predivnih aleja i drvoreda, a sve to u periodu djelovanja velikih industrijskih postrojenja i samim time i ogromnih zagađivača okoliša. Danas nemamo velikih industrijskih kompleksa koji zapošljavaju desetine hiljada radnika, ali također imamo sve manje parkova, drvoreda i uređenih zelenih površina. Zašto je to tako? Zato što već trideset godina nemamo osnovne prostorno-planske dokumentacije koja bi kvalitetno usmjeravala urbani i privredni razvoj Zenice, a planovi koji se donose, osim što su nelegalni i nekvalitetni, usmjereni su na interese lokalnih tajkuna, a ne građana Zenice! Urbanu zonu grada moramo unaprijediti u kvalitativnom smislu, a ne u kvantitativnom. Zenica je grad koji ima tri ulice, a to su: rijeka Bosna, Babina rijeka i Kočeva koje determiniraju pravce urbanog razvoja.

Želim biti prvi arhitekt-gradonačelnik u Bosni i Hercegovini i pokazati na koji način se može razvijati gradska sredina. Želim da Zenica bude primjer razvoja i stvarni temelj Bosne i Hercegovine.

ZENICA ZNA, ŽELI I MORA BOLJE!!!

 

Zbog toga u naredne četiri godine Zenica mora dobiti svoje temeljne prostorno-planske dokumente, što je uostalom i zakonska obaveza našeg Grada! Posebno ističem nužnost izrade ili revizije narednih dokumenata:

 

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • Revizija Prostornog plana -2036.god.
 • Izrada Urbanističkog plana Grada
 • Izrada Regulacionih planova za sve dijelove grada uključujući Regulacioni plan Nemila, Radna zona Zenica 1, Zenica jug, Zenica sjever

 

STRATEŠKI DOKUMENTI

 • Strategija upravljanja gradskim građevinskim zemljištem uključujući definiranje statusa i namjene zemljišta Garnizona i KPD
 • Strategija stacionarnog saobraćaja u cilju rješavanja parking prostora
 • Strategija hortikulturnog uređenja grada Zenice
 • Akcioni plan za zeleni grad Zenicu u cilju definiranja dinamike realizacije utvrđenih aktivnosti
 • Strategija javnog prevoza na području cijelog grada Zenice
 • Studija o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih objekata
 • Strategija komunalnog razvoja na području grada Zenice
 • Strategija privrednog razvoja Zenice (formiranje IT klastera)
 • Strategija razvoja kulture i turizma (formiranje klastera kreativnih i kulturnih industrija)
 • Strategija reurbanizacije naselja u gradu Zenici (obnova fasada i krovova, uklanjanje ruševnih i napuštenih objekata, uređenje prostora oko stambenih zgrada, modernizacija zajedničkih prostorija zgrada s ciljem ostvarivanja ušteda itd
 • Izrada analize potencijala grada Zenice iz oblasti samoobnovljivih izvora (solarni paneli, vjetroelektrane)

 

STRATEŠKE ZONE

 • Trg Bosne i Hercegovine, Trg Alije Izetbegovića, Trg rudara
 • Radna zona “Zenica I” i “Zenica jug”
 • Rekreaciona zona Bistričak i Smetovi
 • Eko park “Postojan”
 • Preuzimanje prostora Garnizona, te stavljanje istog u funkciju grada
 • Preuzimanje dijela zemljišta KPD Zenica, te stavljanje istog u funkciju parking zone za naselje Meokušnice

 

STRATEŠKI OBJEKTI

 • Stadion Bilino polje – rekonstrukcija i proširenje
 • Stadion Papirna – rekonstrukcija
 • Gradska biblioteka
 • Gradski park
 • Muzička škola
 • Dom mladih
 • Gradski bazeni (otvoreni i zatvoreni)
 • Rekonstrukcija predškolskih objekata i izgradnja novih
 • Rekonstrukcija željezničke i autobuske stanice s trgovima
 • Izgradnja podzemnih garaža – Trg Alije Izetbegovića,Trg Bosne i Hercegovine, naselje Mokušnice i Radakovo
 • Odmaralište Bistričak
 • Proširenje kapaciteta i modernizacija rada azila za napuštene životinje u Stranjanima

 

PROJEKTI SA SUSJEDNIM OPĆINAMA, KANTONOM I RS

 • Put Zenica – Babino – Arnauti – Kakanj
 • Put Zenica – Čajdraš – Stranjani – Ovnak – Travnik
 • Put Zenica – Nemila – Bistričak – Teslić
 • Univerzitetski klinički centar
 • Rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola
 • Zatvoreni bazen Industrijske škole
 • Formiranje Arhiva ZE-DO kantona sa sjedištem u Zenici
 • Formiranje Zavoda za zaštitu prirodne i kulturne baštine sa sjedištem u Zenici
 • Uspostava saradnje na praktičnom nivou s Univerzitetom u Zenici (uključivanje naučnih i stručnih potencijala Univerziteta u razvoj Zenice kroz zajednički rad na strateškim dokumentima i realizaciji projekata)

 

ZENICA ZNA, ŽELI I MORA BOLJE

Podijeli:
Vrh